Anglų kalbos kursai – tarsi kopėčios karjeros link

Mokomės užsienio kalbųGlobalizacija, apėmusi visą pasaulį, neaplenkia ir Lietuvos. Ankščiau, Lietuvai dar priklausius Sovietų Sąjungai, Lietuva buvo uždara valstybė, atsiribojusi nuo viso vakarų pasaulio, tačiau atgavus nepriklausomybę, viskas pasikeitė. Į Lietuvą pradėjo plūsti įvairios vakaruose paplitusios prekės ir paslaugos, žmonės galėjo laisvai keliauti po visas valstybes, emigruoti, pradėti uždarbiauti. Į Lietuvą taip pat atvyko daug užsieniečių, kurie pamilo šią šalį ir pasiliko joje gyventi. Globalizacijos procesas yra vienu metu ir sveikintinas ir keiktinas dalykas. Vieni džiaugiasi, kad pasaulyje viskas tapo kur kas paprasčiau, tačiau kiti smerkia globalizaciją, sakydami, kad ji žlugto tautas, kalbas ir etninį pasiskirstymą. Kad ir kaip ten bebūtų, faktas yra vienas – globalizacija vyksta, o jos sustabdyti nepavyks, todėl telieka prie jos tik taikyti. Norint prie jos prisitaikyti, reikia tik vieno nedidelio dalyko – anglų kalbos mokėjimo, kadangi ši kalba yra pripažinta kaip tarptautinė kalba, kuria galima susišnekėti bet kokioje civilizuotojo valstybėje. Vis dėlto, Lietuvoje apstu žmonių, kurie anglų kalbos visiškai neišmano arba turi didelių spragų. Tačiau visa tai galima pataisyti, o tai padaryti padės anglų kalbos kursai Vilniuje, kuriuose dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar amžiaus. Čia visų susirinkusiųjų tikslas yra vienas – išmokti anglų kalbą.

Toliau skaityti „Anglų kalbos kursai – tarsi kopėčios karjeros link”